15.07.2019 Aktualizacja: 21.08.2019

Rejester lotniczych urządzeń naziemnych

Zgodnie z pkt 1. § 8 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 06-12-2016 w sprawie LUN, urządzenia wykorzystywane w ramach EATMN wpisywane są do RLUN w części A (RLUN-A) a urządzenia wykorzystywane poza EATMN – wpisywane są do RLUN w części B RLUN-B).
Inicjatorem wpisania lotniczego urządzenia naziemnego do RLUN, zmiany wpisu w RLUN lub wykreślenia z RLUN jest zarządzający lotniczym urządzeniem naziemnym, który przesyła do Prezesa ULC odpowiednio:

  1. „Wniosek o wpis do RLUN” z odpowiednimi załącznikami.
  2. „Wniosek o zmianę we wpisie w RLUN” z odpowiednimi załącznikami.
  3. „Wniosek o wykreślenie z RLUN”.

Za wpisanie do RLUN lub zmianę wpisu w RLUN pobierane są opłaty z zgodnie z Ustawą – Prawo lotnicze, dział Opłaty lotnicze, tabela nr 1, część III, pkt 3.13. nr czynności 34 - Tabela opłat lotniskowych, wg stawek określanych co roku w publikowanym w Monitorze Polskim obwieszczeniu ministra właściwego ds. transportu w sprawie ogłoszenia obowiązujących stawek opłat lotniczych.
Opłatę lotniczą za wpis lub zmianę wpisu w RLUN należy wnieść na nw. konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000 Tytułem: „Wpis do RLUN (podać rodzaj i typ LUN) / Tab. 1, cz. III, pkt 3.13. cz. 34" lub „Zmiana wpisu w RLUN (podać rodzaj i typ LUN) / Tab. 1, cz. III, pkt 3.13. cz. 34".

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat lotniczych

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»