02.07.2019 Aktualizacja: 30.10.2019

Zalecane dobre praktyki w obszarze bezpieczeństwa

Zalecane dobre praktyki w obszarze bezpieczeństwa

Adresaci zalecanych „dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa”

Treść zalecanej „dobrej praktyki w obszarze bezpieczeństwa”

Data przedstawienia „dobrej praktyki”

Krótki opis powiązanego zdarzenia lotniczego

Powiązany źródłowy

Raport Końcowy PKBWL

Data otrzymania RK PKBWL przez ULC

Wszyscy użytkownicy spadochronów, w szczególności ratunkowych

„Sprawdzenie czy uchwyty otwierające spadochrony ratownicze są zabezpieczone przed wypadnięciem z kieszonki zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszelkie nieautoryzowane przez producenta modyfikacje są niedozwolone gdyż mogą powodować trudności lub wręcz uniemożliwić otwarcie spadochronu w sytuacji awaryjnej.


Wszyscy, a zwłaszcza organizatorzy lotów czy instruktorzy, powinni zwracać uwagę pilotom, u których zauważą takie niedozwolone praktyki, na zagrożenie z tym związane.


Wystąpienie takiej modyfikacji powinno być raportowane w ramach systemu zgłaszania zdarzeń lotniczych.

2018-12-05

Pilot szybowca po zderzeniu w powietrzu nie otworzył spadochronu ratunkowego i zginął po uderzeniu w zaparkowany samochód, mimo iż spadochron ten był sprawny. Najprawdopodobniej uchwyt spadochronu pilota był zabezpieczony przed wypadaniem z kieszonki opaską samozaciskową typu ty-rap, co uniemożliwiło pilotowi otwarcie spadochronu ratowniczego.

RK 735/14

2018-11-28

 Wszyscy użytkownicy motolotni, motoparalotni, paralotni spadochronów, w szczególności ratunkowych.  

Stosowanie niezależnego mocowania systemu/spadochronu ratowniczego od mocowania skrzydła (czaszy głównej) ze względu na niezależność mocowania w przypadku pęknięć uchwytów mocowań, karabinków lub łączników.

 

 

2019-10-27

 

 

Z Raportu końcowego PKBWL do zdarzenia lotniczego wynika, że spadochron ratowniczy zamontowany był do taśmy zaczepów wózka, do których zamontowane było również skrzydło paralotni.
Rozerwanie karabinka łączącego taśmy skrzydła paralotni oraz systemu ratowniczego podpiętego do tego samego karabinka spowodowało brak możliwości użycia systemu ratowniczego, co w konsekwencji doprowadziło do wypadku. Nadmienić należy, że wózek posiadał dodatkowe zaczepy, które nie były wykorzystane podczas tego lotu.

Dodatkowo należy zaznaczyć że:
motoparalotnia nie miała wymaganych dokumentów zdatności do lotu, w tym wózek nie został zbudowany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. przez zatwierdzonego producenta, bez poświadczenia o spełnieniu wymogów technicznych i bez nadzoru ULC. Dodatkowo został on zmodyfikowany w celu zabudowy innego silnika, niż był przewidywany przez producenta wózka. Nadmienić również należy, że zamontowany spadochron ratowniczy był nieodpowiedni do masy motoparalotni, a użytkownik nie posiadał wymaganej dokumentacji technicznej, w tym instrukcji użytkowania i obsługi. W procesie badania nie zostało określone w jaki sposób należy przymocować spadochron ratowniczy do wózka według wymagań producenta, właśnie ze względu na brak dokumentacji, w której określone zostałyby zasady montażu spadochronu ratowniczego.

 

Nr 2388/18

 

 2019-04-26
           
UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»