24.10.2007 Aktualizacja: 26.03.2018

Informacje o opłacie lotniczej

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem obwieszczenia w sprawie obowiązujących stawek opłat lotniczych z zakresu licencjonowania personelu lotniczego.
Zgodnie z powyższym, informuje się że od dnia 15 lutego 2018 r. opłata lotnicza za zmianę danych adresowych w licencji/świadectwie kwalifikacji członka personelu lotniczego wynosi 44 PLN (Załącznik nr 6 Tab. nr 1, Część II, podczęść 2.1, pkt 10 i 17 oraz podczęść 2.2. pkt 5 i 10 ustawy – Prawo lotnicze w zw. z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat lotniczych.

W związku powyższym, aby otrzymać licencję lub świadectwo kwalifikacji z wpisem nowego adresu konieczne jest złożenie do organu wniosku Nr 17/LPL1 w przypadku licencji i 47/LPL1 w przypadku świadectw kwalifikacji (wnioski dostępne na stronie internetowej ULC w zakładce: „Personel lotniczy » Licencjonowanie personelu lotniczego » Wzory wniosków”) lub odręczne dopisanie na innym wniosku składanym do ULC stosownej informacji wskazującej na zmianę danych adresowych oraz załączenie potwierdzenia wniesienia opłaty lotniczej „za zmianę danych adresowych w licencji/świadectwie kwalifikacji”.
W przypadku braku informacji na wniosku o konieczności zmiany danych adresowych oraz braku dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty, licencja/świadectwo kwalifikacji zostanie wydane z dotychczasowym adresem (w oparciu o adres figurujący w bazie danych RPL ULC).

Opłatę za:
•    wydanie po raz pierwszy, przywrócenie, każde następne wydanie licencji/świadectwa kwalifikacji;
•    wydanie duplikatu, zmianę danych adresowych w licencji/świadectwie kwalifikacji;
•    wpis, wznowienie, przywrócenie uprawnienia w licencji/ świadectwie kwalifikacji
- należy wnosić na konto bankowe ULC (dochody budżetu państwa):

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2
02 - 247 Warszawa

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»